Проекти

Нашите успехи говорят сами за себе си

Предвид размера на компанията, инсталираната мощност и стандартите за качество "НОТУС" се нарежда сред водещите разработчици на сухоземни вятърни проекти в Германия.

Проекти